Προς: Δήμο Καρύστου

Θέμα: Διαμαρτυρία για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Σταθμό, ισχύος 165 MW στην περιοχή του Νημποριού της Ν. Εύβοιας, στην εταιρεία ΣΟΦΡΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απόφαση Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 721/2020)

Αθήνα, 9 Μαΐου 2020

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, 

Τους τελευταίους μήνες η τοπική κοινωνία του Νημποριού – όπως και οι τοπικές κοινωνίες των υπολοίπων οικισμών της Ν. Εύβοιας – έχει αναστατωθεί. Αιτία, η επικείμενη τοποθέτηση 66 επιπλέον ανεμογεννητριών στην περιοχή της Ν. Εύβοιας – εκ των οποίων οι 24 στο Νημποριό – περιοχή που κατέχει αν όχι την πρώτη, σίγουρα μία από τις τρεις πρώτες θέσεις όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση αυτή απειλεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά τόσο την εικόνα της περιοχής, όσο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της οικονομικής της δραστηριότητας και ανάπτυξης.

Οι οικιστές του Νημποριού δεν είναι αντίθετοι στην προσπάθεια της χώρας να συμβάλει στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που θα υπηρετήσει την προσαρμογή της χώρας στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η περιβαλλοντική καταστροφή  που θα προκαλέσουν τόσο το υπό αξιολόγηση έργο, όσο και οι συνοδές του διεργασίες (διάνοιξη δρόμων, ασφαλτροστρώσεις, κατασκευή τάφρων για οδεύσεις καλωδιώσεων) μαζί με τις οικονομικές συνέπειες που  αυτά θα επιφέρουν, κυρίως στον τουριστικό αλλά και τον κτηνοτροφικό τομέα, είναι αναντίστοιχες των ωφελειών του. 

Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλεγεί να συμβάλει η Ν. Εύβοια στην επίτευξη του εθνικού στόχου αποβαίνει ιδιαίτερα βλαπτικός για την τοπική οικονομία, αλλοιώνει την (πολύτιμη για την τουριστική και πολιτιστική της ταυτότητα) φυσιογνωμία της και δημιουργεί περιβαλλοντικούς κινδύνους στη βιοποικιλότητα της. 

Το Νημποριό αποτελεί έναν καλαίσθητο, γραφικό οικισμό με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σήμερα αριθμεί 200 κατοικίες, και αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης. Στην περιοχή του Νημποριού έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο ήπιου τουρισμού, που επιτρέπει την εναρμόνιση της τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας με το παρθένο φυσικό τοπίο. Το μοντέλο αυτό, που χαρακτηρίζει τον οικισμό εδώ και δεκαετίες, αποτελεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, το σήμα κατατεθέν του. 

Η εγκατάσταση 24 ανεμογεννητριών συνολικού ύψους 120 μέτρων, με διάμετρο έλικα 40μ μέτρων, ορισμένες σε υψόμετρο μικρότερο των 160 μέτρων και 400 μέτρα απόσταση από τη θάλασσα, σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα συνοδά έργα (διάνοιξη δρόμων χιλιομέτρων, ασφαλτοστρώσεις, θεμελιώσεις με τόνους σκυροδέματος) χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τόπου, θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Θα υποβαθμιστούν δραματικά και μη αναστρέψιμα το φυσικό τοπίο, η οικονομική δραστηριότητα και τελικά η ποιότητα ζωής του οικισμού.

Επιπρόσθετα, η ευρύτερη περιοχή του Νημποριού αλλά και σημαντικό μέρος του οικισμού, είχε πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Το μεγαλύτερο τμήμα της πληγείσας περιοχής καλύπτονταν από φρυγανική βλάστηση, σε χαμηλούς σφαιρικούς θάμνους. Σήμερα, η βλάστηση όχι μόνο δεν έχει επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση της, άλλα το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης έχει απογυμνωθεί τελείως από το έδαφος, αποκαλύπτοντας το βραχώδες υπέδαφος. Η απουσία φυτοκάλυψης, σε συνδυασμό με την τοπογραφία της περιοχής, έχει σαν αποτέλεσμα όταν εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις, να ακολουθούν πλημμυρικά φαινόμενα. 

Το έργο της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών απαιτεί τόνους μπετού και ασφάλτου. Τα παραπάνω θα αυξήσουν την επιφανειακή απορροή στην ήδη επιβαρυμένη από τις πυρκαγιές περιοχή και θα μειώσουν δραστικά τη κατάδυση του νερού στο έδαφος, οδηγώντας, νομοτελειακά, σε νέα, μεγαλύτερης έντασης και συχνότητας, πλημμυρικά φαινόμενα.       

Οι οικιστές του Νημποριού ελπίζουμε ότι οι βάσιμες και τεκμηριωμένες ανησυχίες μας θα συμβάλλουν αποφασιστικά ώστε η εθνική ανάγκη για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να τοποθετηθεί σε μια διαφορετική βάση, που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας. Μέχρι να γίνει αυτό και να καταρτισθεί χωροταξικό σχέδιο, απαιτούμε να υπάρξει αναστολή εργασιών και αδειοδοτήσεων για το υπό αξιολόγηση αιολικό πάρκο. Προσβλέπουμε σε άμεσες ενέργειες από πλευράς σας, ώστε να αποτραπεί μια περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή τόσο για τη Ν.Εύβοια, όσο και για τον οικισμό μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση, 

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Νημποριού