Επιστολή αίτησης για περιβαλλοντική πληροφόρηση
Προς: Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Στύρων

Θέμα: Αίτηση για Περιβαλλοντική Πληροφόρηση σχετικά με τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Σταθμό, ισχύος 165 MW στην θέση «Τσούκα ∆εμενίτη – Προφήτης Ηλίας – Λούτσα – Χαλτζάρα – Χρούση – Πυργάρι – Γκορέ – Κούρφα – Ντελίβια», της ∆ημοτικής Ενότητας Στυρέων, του ∆ήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στην εταιρεία ΣΟΦΡΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΣΟΦΡΑΝΟ Α.Ε.Ε.), (ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 721/2020)

Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Έχοντας υπόψη, τόσο το νομικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Πληροφόρηση Πολιτών και Φορέων που επισφραγίστηκε με την Συνθήκη του Άαρχους, όσο και τις καταστατικές υποχρεώσεις του Συλλόγου τον οποίο εκπροσωπούμε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε εγγράφως με τους αρμοδίους φορείς και υπηρεσίες ώστε να μας χορηγήσουν:

(α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05720/10.09.2012 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ΣΟΦΡΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για χορήγηση άδειας παραγωγής για τον ως άνω σταθμό, καθώς και τα έγγραφα και συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, και

(β) την ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) του συγκεκριμένου αιολικού σταθμού εάν βεβαίως έχει κατατεθεί.

Τα έγγραφα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ώστε, σε συντονισμό και με άλλους φορείς της περιοχής να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της πορείας του προτεινόμενου έργου, διότι τόσο η ανησυχία των κατοίκων του Νημποριού όσο και των γύρω περιοχών είναι μεγάλη, για την ενδεχόμενη περιβαλλοντική και άλλη υποβάθμιση της περιοχής. Η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη με την χωρίς τέλος δημιουργία αιολικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

      

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                             Η γραμματέας

Δημήτρης Κόκκαλης                                                              Αικατερίνη Ραπτοπούλου