Ύστερα από έρευνα και καταγραφή των σημείων του οδοστρώματος που έχρηζαν άμεσης επιδιόρθωσης, ο Σύλλογος έκλεισε με τσιμέντο λακκούβες σε διάφορα τμήματα του δρόμου.

Επίσης, ανέθεσε τον καθαρισμό των σχίνων σε τμήμα του δρόμου που οδηγεί στην παραλία, για την καλύτερη διέλευση πεζών και οχημάτων.

Οποιοσδήποτε οικιστής εντοπίζει κάποιο τμήμα του δρόμου που χρειάζεται επιδιόρθωση, μπορεί να επικοινωνεί με τα μέλη του Δ.Σ..

Κατηγορίες: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ