Το Σάββατο 14.3.2020 ολοκληρώθηκε το βάψιμο της δεξαμενής νερού του Νημποριού.

Η δράση υλοποιήθηκε ύστερα από σχετική απόφαση που λήφθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., την 1η Μαρτίου.

Κατηγορίες: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ