Σύμφωνα με την κρατική αποφάση της 20ης Δεκεμβρίου 2005, καθορίζεται ο Αιγιαλός και η Παραλία του Νημποριού. Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ με την ισχύουσα νομοθεσία.