Στις 16 και 17 Αυγούστου 2019, πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Παπαγιαννάκη. Πλήθος παραθεριστών παρευρέθηκε για να δει αλλά και να αγοράσει πίνακες!