Ο Σύλλογός μας ολοκλήρωσε την πρώτη φάση καταγραφής των υποδομών του Νημποριού. Ο σχετικός χάρτης με τους στύλους ηλεκτροφωτισμού έχει αποσταλεί στη Δημ. Ενότητα Στυρέων, μετά από συνεννόηση με τον δήμο και τον Αντιδήμαρχο κ. Γκεμίση.

Στο εξής, όποιος οικιστής διαπιστώνει βλάβη στο δίκτυο ή απλά καμένους λαμπτήρες, μπορεί να ειδοποιεί τον δήμο αναφέροντας τον αριθμό του στύλου, ώστε να εντάσσεται στην προγραμματισμένη συντήρηση. 

Για να κατεβάσετε τον χάρτη, πατήστε εδώ.

Κατηγορίες: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ