Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Τηλέφωνο: 213510931

Ιστοσελίδα: https://www.civilprotection.gr/el

Δήμος Καρύστου

Τηλέφωνο: 2224350001

Ιστοσελίδα: http://www.dimoskarystou.gr

Λιμεναρχείο Καρύστου

Τηλέφωνο: 2224022227

Λιμεναρχείο Στύρων

Τηλέφωνο: 2224041266

Νοσοκομείο Καρύστου

Τηλέφωνο: 2224350100

Πυροσβεστική Καρύστου

Τηλέφωνο: 2224026195