Το πρώτο καταστατικό του συλλόγου, χρονολογείται στις 18 Νοεμβρίου 1979. Ο σύλλογος ξεκίνησε τη δράση του με την επωνυμία “Ένωσις Οικιστών και Οικοπεδούχων Νημποριού Ευβοίας. Το 2014, έγινε η διάλυση του σωματείου και σύσταση νέου, με επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΝΗΜΠΟΡΙΟΥ» και έδρα το Νημποριό Ευβοίας.

Στη δεκαετία του 80′ και ιδιαίτερα του 90′ η οικοδόμηση έγινε πιο έκδηλη, αλλά και οι ελλείψεις σε βασική υποδομή το ίδιο. Τότε εκδηλώθηκε έντονη δραστηριότητα από τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο που είχε ήδη δημιουργηθεί. Ο Σύλλογος με απίστευτες προσπάθειες και με την οικονομική συνδρομή των μελών του – οικιστών, έβαλε τις βάσεις και πέτυχε τη σύνδεση του Νημποριού με τα δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, έκανε γεώτρηση και δημιούργησε το υπάρχον τοπικό δίκτυο ύδρευσης, που σήμερα διαχειρίζεται ο Δήμος Στυραίων, έκανε βελτιώσεις στον κεντρικό κυρίως δρόμο, σε συνεργασία με το Δήμο και φρόντισε για την συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων.